Goethe Johann Wolfgang

22.03.2017. 13:31

Goethe johann Wolfgang

Goethe, Johann Wolfgang

Goethe, Johann Wolfgang, njemački književnik i mislilac (Frankfurt na Majni, 28. VIII. 1749 – Weimar, 22. III. 1832). Podrijetlom iz ugledne obitelji; u njemu se rano probudilo zanimanje za književnost, slikarstvo i kazalište. Pravo je studirao u Leipzigu i Strassburgu. U Frankfurtu je radio kao odvjetnik. Dolazio je u dodir s mnogim uglednicima onoga doba, a od osobite je važnosti njegovo poznanstvo s F. Schillerom i suradnja u njegovim časopisima (Die Horen, Musenalmanach); Od 1816. Goethe se sve više posvećivao znanosti. Posljednje godine života Goethe je proveo na dovršenju Fausta, na kojem je radio gotovo šest desetljeća. – Goetheov opus zahvaća gotovo sve književne rodove i nekoliko znanstvenih područja. Uzori su i utjecaji mnogobrojni, obuhvaćaju djela svjetske klasike (Homera, Shakespearea, Bibliju).Goetheovo je djelo na hrvatskom području tijekom XIX. st. primano uglavnom na izvornom jeziku, čime se objašnjava razmjerno kasno tiskanje prijevoda. Tako su Patnje mladoga Werthera (u prijevodu M. C. Nehajeva) objavljene tek 1931., a poezija, romani i druga proza sustavno se prevode tek 1950-ih
Mladi Goethe, potaknut Herderom i poetikom Sturm und Dranga, poznavao je i prevodio južnoslavenske balade. Pisao je o južnoslavenskom narodnom pjesništvu, a jedan je od njegovih najpoznatijih prijevoda Asanaginica – Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga, s »morlačkoga«, jer je tekst preuzeo iz Fortisove knjige Put u Dalmaciju (Viaggio in Dalmazia, 1774).

Opširnije: https://hr.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe 

Fotografije

Goethe111

Arhiva vijesti