Povijest Gradske knjižnice

 

Kronologija

Postoje podaci kako je u Imotskom 1945. god. postojala tzv. partizanska čitaonica. Egzistirala je negdje do polovice 50.-ih godina. A u današnjoj općini Grubine 1938. godine tadašnji SKOJ osnovao je čitaonicu, koja je egzistirala do početka rata. Knjižnica Centra za usmjereno obrazovanje, 1979. je jedina još uvijek javna biblioteka u Imotskom. Od 1970. god. (vjerojatne te godine je osnovana) na području od 48 000 stanovnika do 15 svibnja 1979. god. upisala je 170 građana u registar imena onih koji posuđuju knjige (podaci iz Imotske krajine od 15. svibnja 1979.god.) Narodna knjižnica Imotski osnovana je 1982.god. U broju od 1. srpnja 1984. god. postoji tekst u kojem se navodi, kako je Knjižnica nakon relativno kratkog rada, 17 mjeseci, dobila priznanje „Pavao Markovac“ koje se dodjeljuje Knjižnicama za postignute rezultate na širenju knjige i njenom približavanju radnicima kroz 1983.god. Knjižnica je 1982. god. izdala 750 knjiga na čitanje, a 1983. god. 12 ooo knjiga uz 543 člana. Najaktivniji čitatelji u narodnoj knjižnici tada su bili mladi. Gradska knjižnica i čitaonica Imotski potom nakon temeljite obnove zgrade u kojoj je danas smještena sredstvima Ministarstva kulture u iznosu dva milijuna kuna osnovana je u studenom 2006. Za taj projekt ravnateljici GKI dr. sc. Marija Jović od Udruge Mare nostrum croaticum dodijeljena je zlatna plaketa s kadenom, kako se na plaketi nalazi za izuzetan doprinos u unapređenju kulturnog života Grada

 

Chronology


There is evidence that in Imotskom 1945th vol. so there. Partisan Reading Room. Existed somewhere in the mid-50th-ies. And in today's council Grubine 1938th The former Communist Youth League was founded in reading, which existed before the war.

Library Centre for vocational education, 1979.is still the only public library in Imotskom. Since 1970. vol. (Probably in that year is established) in the area of ??48 000 inhabitants to 15 svibnja 1979th vol. There are 170 people enrolled in the register of the names of those who borrow books (data from Imotski region of 15 May 1979.)
The National Library was established in Imotski 1982.god. The number of first srpnja 1984th vol. a text which states, in the Library after the relatively short work, 17 months, received the award
"Paul Markovac" which is awarded to libraries on the results achieved to expand the book and its workers through approximation 1983.god. Library in 1982. vol. published 750 books to read, and 1983rd vol. 12 ooo book with 543 members.Most active readers in the public library then they were young.

City Library Imotski then after a thorough renovation of the building that is now the home of the Ministry of Culture in the amount of two million kuna was founded in November 2006. For the project director of GKI Ph.D. Mary Jovic awarded a gold plaque from Kadena, to be located on the plaque for outstanding contribution in promoting the cultural life of the city.