ČLANSTVO

Članostvo u Knjižnici najčešće je 12 mjeseci. Iznimno se u Knjižnicu može upisati mjesečno odnosno tromjesečno (tzv. ljetno članstvo).

Članstvo i uvjeti korištenja

  • Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu.
  • Za strane državljane koji privremeno borave u Gradu Imotskom vrijede jednaka pravila kao i za građane sa stalnim prebivalištem.
  • Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument s potrebnim podacima i fotografijom i popuniti upisnicu s osobnim podacima.
  • Potpisom upisnice član se obvezuje da će se pridržavati odredaba važećeg  Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe.
  •   Upisom u bilo koji odjel ili ogranak Knjižnice stječe se članstvo u Gradskoj knjižnici Imotski, odnosno pravo korištenja usluga i programa iz čl. 6. Pravilnika u svim odjelima, ograncima i bibliobusima Knjižnice.
    Članstvom u Gradskom i Županijskom bibliobusu ostvaruje se pravo korištenja knjižničnog fonda i usluga isključivo tih bibliobusa.
  • Članarina je godišnja. Vrijedi 12 mjeseci, od dana upisa.