Službe

 

Dr. sc. Marija Jović, dipl. novinarka, dipl. bibliotekarka-ravnateljica

gradska.knjiznica.imotski@st.t-com.hr

 

 

 
http://mreza.tv/otvoreni-studio-3/ ( Emisija od 16.11.2015.)
 
 

 Životopis, dr. sc. Marija Jović

 

Docent na odsjeku za turizam Fakulteta društvenih znanosti. Diplomirala, 1998. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer novinarstvo, temom „Značaj i uloga modne fotografije na primjeru časopisa Svijet“, te stekla zvanje «diplomirani novinar». Na Filozofskom fakultetu diplomirala je bibliotekarstvo. Doktorirala je 2012. g. s temom „Uloga diplomacije u razvoju turizma“ te tako steklu kvalifikaciju, doktorica društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomskih znanosti, znanstvene grane turizam.

U svojstvu autora, recenzenta, člana organizacijskog ili programskog odbora, sudjelovala je na niz međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija u sklopu kojih je objavila niz znanstvenih radova te je član redakcijskog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Putokazi“, koji izdaje Fakultet društvenih znanosti dr. Milenko Brkić.         

Radovi uneseni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju nalaze se na  "http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339420" http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339420

Dio radova dostupan i na adresi "http://medijskidijalozi.wordpress.com/marija jovic/

 

 Sudjelovanje na projektima:

Važnost knjižnica u lokalnoj zajednici- The importance of libraries in the community. Osnivanje gradske knjižnice

 

Sudjelovanje u nastavi:

Diplomski studij-kolegiji

Politika i kanali prodaje u turizmu

Upravljanje kvalitetom u turizmu

Poslovno odlučivanje u turizmu

Oblici komunikacije u turizmu

 

Članstva i dužnosti:

Ravnateljica gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović Imotski“

Redakcijski odbor međunarodnog znanstvenog časopisa Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, "Putokazi"

        

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi:Diplomacija, odnosi s javnošću, političke stranke,međunarodni politički odnosi, novinarstvo, turistički potencijali u raznim kategorijama

Ekspertiza:Uloga diplomacije u razvoju turizma

Interesi:Knjižnice u zajednici

        

 Popis objavljenih radova:

Radovi u časopisima

 • «Uloga PR menadžera u kreiranju imidža kampanje» «The role of PR manager in creating the image of the campaign», u: Medijski dijalozi, br.7, Vol. III, Podgorica, studeni 2010.
 • «Informiranje i komunikacija put k uspjehu»,"Information and communication path to success"u: Medijski dijalozi, br. 8, Vol. IV, Podgorica, ožujak 2011. str. 375.-385.
 • „Perspektive hrvatske diplomacije kroz turizam Dubrovnika“ “Perspectives of Croatian diplomacy through tourism Dubrovnik", u:Medijski dijalozi, br. 10, Vol. VI, Podgorica 2011.
 • «Budućnost s novim vizionarima», "The future of the new visionaries" u:Medijski dijalozi, br. 11, Vol. VII, Podgorica 2012. Tematski broj časopisa bio je posvećen preminulom Steve Jobsu
 • Međunarodne organizacije u službi diplomacije pri sprječavanju sukobaInternational Organizations in the Service of Diplomacy in Conflict Prevention Medijski dijalozi, br. 13-14., Vol V., Podgorica, 2012, str. 579-588.
 • Turistički potencijali Bosne i Hercegovine kroz diplomatsku povijest, "Tourism Potential of Bosnia and Hercegovina Through Diplomatic History"; Medijski dijalozi, br. 15., Vol. 6, Istraživački medijski centar, Podgorica 2013., str. 505-516.
 •  „Govor mržnje u medijima“, "Hate speech in the media,"u:Medijska kultura, Novi Sad, Nikšić, Dubrovnik, br. 01.,1. prosinac 2010., str., 105.-112
 •  „Hrvatska pisana kultura, VIII–XVII. stoljeće“,"Croatian written culture, VIII-XVII. Century" u Educa, br. 8., Mostar, 05. svibanj, 2010.
 • „Mjesto i uloga diplomacije u promicanju turizma“, "Diplomacyinthe service of tourismin the caseofCroatian", Putokazi, br. 1, FDZMB, Međugorje-Bijakovići, 2013.
 • „Odnosi s javnošću u spotu“ "Public Relations in the sport", u: Zbornik radova međimurskog veleučilišta, Čakovec, godina 1, broj 2, prosinac 2010.

 

Radovi na međunarodnim konferencijama

 • Komunikacija i digitalni mediji“, "Communication and Digital Media" u: Medijski dijalozi, br. 9, Vol. V, Podgorica, svibanj 2011.str. 165.-176. Međunarodni znanstveni skup na temu „Digitalizacija medija“
 • “Utjecaj politike na razvoj kulture u zemljama tranzicije s posebnim osvrtom na reality show programe”,u:Medijski dijalozi, br. 12, Vol. VIII., Podgorica 2012., str., 463.-474. Međunarodni znanstveni skup na temu „Reality show“.
 • „Etičnost u novinarstvu“, "Ethics in journalism",  Medijski dijalozi, br. 16., Vol 7, Istraživački medijski centar Podgorica, 2013. Međunarodni zananstveni skup na temu „Kriza štampe“ od 24.-26. svibnja 2013.

 

Jović, Marija, "Uloga diplomacije u razvoju turizma", Školska knjiga, Zagreb, 2015. Recenzenti; prof. dr. sc. Ivan Markešić, prof. dr. sc. Refik Šećibović te doc. dr. sc. Edita Đapo.

Knjiga u pripremi, Važnost ravnatelja u promicanju kvalitete knjižničnih usluga...

 

 

Marija Šućur, dipl. oec. dipl. biblitekarka-knjigovodstveno-računovodstveni poslovi

knjiznica-imotski@st.t-com.hr

 

 

 

 

Fotografije

0a79e19b9