Službe

 

Dr. sc. Marija Jović, dipl. novinarka, dipl. bibliotekarka-ravnateljica

gradska.knjiznica.imotski@st.t-com.hr

 

 

 
http://mreza.tv/otvoreni-studio-3/ ( Emisija od 16.11.2015.)
 
 

 Životopis, dr. sc. Marija Jović

 

Docent na odsjeku za turizam Fakulteta društvenih znanosti. Diplomirala, 1998. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer novinarstvo, temom „Značaj i uloga modne fotografije na primjeru časopisa Svijet“, te stekla zvanje «diplomirani novinar». Na Filozofskom fakultetu diplomirala je bibliotekarstvo. Doktorirala je 2012. g. s temom „Uloga diplomacije u razvoju turizma“ te tako steklu kvalifikaciju, doktorica društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomskih znanosti, znanstvene grane turizam.

U svojstvu autora, recenzenta, člana organizacijskog ili programskog odbora, sudjelovala je na niz međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija u sklopu kojih je objavila niz znanstvenih radova te je član redakcijskog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Putokazi“, koji izdaje Fakultet društvenih znanosti dr. Milenko Brkić.         

Radovi uneseni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju nalaze se na  "http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339420" http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339420

Dio radova dostupan i na adresi "http://medijskidijalozi.wordpress.com/marija jovic/

 

 Sudjelovanje na projektima:

Važnost knjižnica u lokalnoj zajednici- The importance of libraries in the community. Osnivanje gradske knjižnice

 

Sudjelovanje u nastavi:

-  Menadžment i promocija turističke destinacije Turizam (preddiplomski studij) - 2012/2013 Prvostupnik turizma, (bacc.) smjer turizam i ekologija

- Oblici komunikacije u turizmu - Turizam (preddiplomski studij) - 2015/2016 - Prvostupnik turizma, smjer turizam i rekreacija

- Okoliš javnost i mediji

-  Menadžment i marketing događaja u turizmu Turizam (diplomski studij) - 2015/2016 - Magistar turizma, (mag.) smjer turizam i rekreacija

- Održivi razvoj u turizmu Turizam (diplomski studij) - 2014/2015 - Magistar turizma, (mag.) smjer turizam

- Politika i kanali prodaje u turizmu Turizam

- Upravljanje kvalitetom u turizmu Turizam (diplomski studij)

 

Članstva i dužnosti:

Ravnateljica gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović Imotski“

Redakcijski odbor međunarodnog znanstvenog časopisa Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, "Putokazi"

        

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi:Diplomacija, odnosi s javnošću, političke stranke,međunarodni politički odnosi, novinarstvo, turistički potencijali u raznim kategorijama

Interesi:Knjižnice u zajednici

Ekspertiza:Uloga diplomacije u razvoju turizma

 

Autorske knjige (2)


1. Jović, Marija.
Uloga ravnatelja u promicanju kvalitete knjižničnih usluga .
Zagreb-Sarajevo : Synopsis, 2018 (udžbenik).


2. Jović, Marija.
Uloga diplomacije u razvoju turizma .
Zagreb : Školska knjiga, 2015 (udžbenik).

 

Uredničke knjige (1)


1. Zbornik radova 3. Znanstveno stručno savjetovanje Kulturno nasljeđe Ujević / Ujević, Darko (ur.).
Zagreb : Kulturno-umjetnička udruga Ujević, 2015 (zbornik).

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1)

1. Jović, Marija.
Understanding the Concept of Information Literacy Students - For Example, the City Library "Don Mihovil Pavlinović" Imotski. // Universal Journal of Educational Research. 4 (2015) , 2; 378-382 (članak, znanstveni).

 

Znanstveni radovi u drugim časopisima (10)


1. Jović Pešut, Marija; Zečić, Memnun.
Promoting Croatian Tourism Promotion through Diplomacy. // International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). 7 (2017) , 4; 16-21 (članak, znanstveni).


2. Jović, Marija.
Pozicija turističkog proizvoda Republike Hrvatske. // Pomorski zbornik. 49-50 (2015) , 1; 225-237 (pregledni rad, znanstveni).


3. Jović, Marija.
Važnost ekskurzija za psihosocijalni razvoj učenika. // Educa. 7 (2014) ; 77-84 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).


4. Jović, Marija.
Razmjene znanja u virtualnom svijetu. // Medijski dijalozi časopis za istraživanje medija i društva. 7 (2014) , 20; 553-564 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).


5. Jović, Marija.
Turistički potencijal Bosne i Hercegovine kroz diplomatsku povijest. // Medijski dijalozi. 6 (2013) , 15; 505-516 (članak, znanstveni).


6. Jović, Marija.
Međunarodne organizacije u službi diplomacije pri sprječavanju sukoba. // Medijski dijalozi. 5 (2012) , 13/14; 579-589 (članak, znanstveni).


7. Jović, Marija.
Budućnost s novim vizionarima. // Medijski dijalozi. 5 (2012) , 11; 159-173 (članak, znanstveni).


8. Jović, Marija.
Perspektive RH diplomacije kroz turizam Dubrovnika. // Motrišta. 63 (2012) ; 50-60 (članak, znanstveni).


9. Jović, Marija.
Hrvatska pisana kultura, VIII–XVII. stoljeće. // Educa. 5 (2012) , 5; 152-159 (članak, znanstveni).


10. Jović, Marija.
Govor mržnje u medijima. // Medijska kultura. 1 (2010) , 1; 104-109 (članak, znanstveni).


Ostali radovi u drugim časopisima (3)


1. Jović, Marija.
Odnosi s javnošću u sportu. // Zbornik radova Međimurskog veleučilišta. 1 (2010) , 2; 30-35 (članak, stručni).


2. Jović, Marija.
Informiranje i komunikacija, put k uspjehu. // Zbornik radova Međimurskog veleučilišta. 1 (2010) , 2; 24-29 (članak, stručni).


3. Jović, Marija.
Uloga PR menadžera u kreiranju imidža poduzeća. // Zbornik radova Međimurskog veleučilišta. 1 (2010) , 2; 36-44 (članak, stručni).

 


Objavljena pozvana predavanja na skupovima (4)


1. Jović, Marija.
Zov identiteta, neprijeporno pitanje naroda u EU na primjeru Republike Hrvatske // Kulturno-umjetnička udruga Ujević Zbornik radova 3. znanstveno-stručno savjetovanje: Kulturno nasljeđe Ujević / Ujević, Darko (ur.).
Krivodol : Kulturno-umjetnička udruga Ujević, 2015. 53-57 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


2. Jović, Marija.
Građansko novinarstvo // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : Istraživački medijski centar, 2014. 391-398 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


3. Jović, Marija.
Važnost uspješne agencijske IT komunikacije za razvoj turizma // III Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije" : Zbornik radova = Proceedings / Grandov, Zorka ; Laketa, Marko ; Jakupović, Sanel (ur.).
Beograd : Panevropski univerzitet Apeiron, 2014. 213-220 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


4. Jović, Marija.
Etičko ponašanje u novinarstvu // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : Istraživački medijski centar, 2013. 337-346 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (3)


1. Jović, Marija.
Identitetske razlike kao prednost (multi)kulturalnog dijaloga // «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (ПСИХОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, ЛИНГВИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ)Спасева, Бранкица.
Sveti Nikola, 2015. 151-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


2. Šećibović, Marijana; Jović, Marija; Martinović, Drago.
Utjecaj politike na razvoj kulture u zemljama tranzicije s posebnim osvrtom na Reality show programe // 5. crnogorski medijski dijalozi "Reality show : zbornik radova / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : Istraživački medijski centar, 2012. 463-474 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


3. Jović, Marija.
Komunikacija i digitalni mediji // IV međunarodni naučni skup Crnogorski medijski dijalozi ; teme: "Digitalizacija medija", "Djeca i mediji", "Medijska koncentracija", "Autorska prava i mediji" : zbornik radova = 4th International Scientific Symposium Montenegrin media dialogues ; Themes: "The digitization of the media", "Children and the Media, " "Media Concentration", "Copyright and the Media" : proceedings / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : Istraživački medijski centar, 2011. 156.-176. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


Sažeci u zbornicima skupova (3)


1. Jović, Marija.
The educational role of libraries information literacy, competence and standards // Society and technology dr Juraj Plenković Book of abstracts / Plenković, Mario (ur.).
Opatija : Alma Mater Europaea – ECM – The University for Leadership MeĎunarodna federacija komunikoloških društava / International Federation of Communication Associations Hrvatsko komunikološko društvo / Croatian Communication Association, 2015. 20-20 (demonstracija,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).


2. Jović, Marija.
Understanding the concept of information literacy students - for example, the city library “Don Mihovil Pavlinovic" Imotski // Knjiga sažetaka - Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Znanost-duhovnost-odgovornost" / Martinović, Drago, Brkić, Marko-Antonio (ur.).
Međugorje : Fakultet društvenih znanosti “dr. Milenka Brkića” = Faculty of Social Sciences Dr. Milenko Brkić, (2014). (41)-(41) (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).


3. Jović, Marija.
Information literacy of students // The Second European Conference on Information Literacy, October 20th-23rd, 2014, Dubrovnik, Croatia: Abstracts http://www.ecil2014.org / Špiranec, Sonja. Kurbanoğlu, Serap. Catts, Ralph. Grassian, Esther. Mizrachi, Diane. Banek Zorica, Mihaela (ur.).
Zagreb : University of Zagreb Department of Information and Communication Sciences http://www.ffzg.unizg.hr, 2014. 164-164 (demonstracija,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (1)

1. Jović, Marija.
Identitetske razlike kao prednost (multi)kulturalnog dijaloga // .
Mostar (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

 

Marija Šućur, dipl. oec. dipl. biblitekarka-knjigovodstveno-računovodstveni poslovi

knjiznica-imotski@st.t-com.hr

 

 

 

 

Fotografije

Marija JovićMarija Šućur (1)0a79e19b9